Pokud byste měli zájem, nechat si zkontrolovat vodu ve studni, přihlaste se na OÚ Oznice do 10. května 2021.

E-mail: obec@oznice.cz, telefon: 571 453 260 – kancelář OÚ.

 

AKČNÍ NABÍDKA ROZBORU VODY ZE STUDNY 2021

1.    Chemický rozbor vody - amonné ionty, dusičnany, tvrdost vody, TOC, pH (cena: 400 Kč s DPH).

2.    Mikrobiologický rozbor vody - Escherichia coli, intestinální enterokoky, počty bakterií při 22 °C (cena: 350 Kč s DPH).

3.   Stanovení kovů ve vodě - mangan, železo (cena: 200 Kč s DPH).