Od poloviny května 2022 probíhala rekonstrukce nádvoří před OÚ, na kterou jsme získali dotaci od Státního zemědělského investičního fondu v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Níže přikládáme fotodokumentaci z průběhu prací a konečný výsledek rekonstrukce... :-)