Vážení občané,  

Obec Oznice prodlužuje termín k odevzdávání dotazníků ohledně domovních čistíren odpadních vod. Prosíme o Vaše vyjádření, jestli máte o dotované DČOV zájem. Pokud ano, doručte (osobně, e-mailem) prosím vyplněný dotazník na OÚ Oznice do 10. května 2017.  

 

Ty nemovitosti, které jsou již dnes napojeny na jednotnou kanalizaci ve vlastnictví Obce Oznice a jejich majitelé se nezapojí do projektu DČOV si budou muset co v nejkratší době vyřešit dle platné legislativy nakládání s odpadními vodami. Z důvodu, že již dnes za odpadní vody zodpovídá Obec Oznice, žádáme tyto majitele o písemné sdělení (dopis nebo e-mail), jak budou do budoucna řešit likvidaci odpadních vod.