Jméno a příjmení pověřence pro ochranu osobních údajů: Michaela Škrobánková

Telefonický kontakt: +420 733 137 754

E-mailový kontakt: skrobankova@hranickarozvojova.cz

Doba zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů: 1.1.2022 - 31.12.2022