Jméno a příjmení pověřence pro ochranu osobních údajů: Michaela Škrobánková

Telefonický kontakt: +420 733 137 754

E-mailový kontakt: hrarozvojova@gmail.com

Doba zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024