Sazba poplatku za vodu

Poplatek za vodu pro rok 202423,- Kč/1 m3

Poplatky za vodu žádáme zaplatit vždy po zapsání a kontrole vodoměrů našimi pracovníky, a to nejpozději do měsíce po zapsání.

Způsob úhrady poplatku

  • osobně na Obecním úřadu Oznice ve dnech pondělí a středa
  • přes bankovní účet Obecního úřadu Oznice č. 1770472359/0800. Variabilní symbol je číslo domu poplatníka