Poplatek za odpady za rok 2024 (splatný jednorázově až v roce 2025):

Základní poplatek za osobu a rok je stanoven na 240 Kč (tento poplatek obsahuje platbu za 2 vývozy nádob na SKO).

Vývoz každé další popelnice (120 l) je stanoven na 120 Kč.

 

Jak zaplatit odpady?

  • osobně na OÚ Oznice (pondělí a středa - dle úředních hodin)
  • převodem na účet OÚ Oznice č. 1770472359/0800. Variabilní symbol = číslo domu poplatníka

 

Popelnice - typizované 120 l nádoby na směsný komunální odpad nabízí obec Oznice občanům s trvalým pobytem v obci k pronájmu zdarma.