Místní silnice již něco pamatují, a bohužel nejsou konstruovány na těžkotonážní vozy.

Povolení k vjezdu pro vozy s vyšší tonáží vydává obecní úřad Oznice pouze ve výjimečných případech.

Děkujeme, že neničíte náš společný majetek.