Průvod vyrazil od OÚ přes území broučků, kde děti musely plnit zadané úkoly, hledat poklad a hlavně klíč pro Pána lesa. Konec napínavé trasy byl na sportovním hřišti, kde děti předaly klíč a tím symbolicky uzamkly les se zvířátky k zimnímu spánku. Následně se opékaly špekáčky, baštily perníčky, a popíjel čaj a svařák. Zlatý hřeb podvečera byl krásný ohňostroj.