V r. 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 310 tis. domácností. V případě tolik diskutovaného globálího oteplování přispěl tento systém ke snížení emisí o 678 334 tun CO2 ekvivalentu.

V roce 2017 naše obec vytřídila a předala k dalšímu využití 28, 460 tun odpadu. Za tento odpad jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi částku 94 486,- Kč.