Dle této vyhlášky, mimo jiné, obec Oznice již NEBUDE občanům vyvážet kovové nádoby na směsný komunální odpad (popelnice). Vyvážet se budou pouze typizované plastové sběrné nádoby s kolečky, které budou označeny logem pověřené osoby a ev. číslem.

Občané obce Oznice si mohou od 6. 1. 2020 přijít na OÚ pro novou nádobu splňující podmínky vývozu. Tato popelnice se bude pronajímat bezplatně po podpisu Smlouvy o výpůjčce (podobně jako u kompostérů).

Více informací naleznete v Oznickém zpravodaji, nebo na stránkách obce.

http://www.oznice.cz/view.php?nazevclanku=obecne-zavazna-vyhlaska-obce-oznice-c-1-2019&cisloclanku=1847&rstema=4&item=3