Jednalo by se o tento druh pomoci:

Zdrav. sestra pro Domácí hospic Devětsil: https://www.diakonievsetin.cz/volna-mista/zdravotni-sestra-pro-domaci-hospic-devetsil/

Zdrav. sestra pro terénní ošetřovatelskou péči: https://www.diakonievsetin.cz/volna-mista/zdravotni-sestra-pro-terenni-osetrovatelskou-peci/

Zdrav. sestra pro Domov Harmonie: https://www.diakonievsetin.cz/volna-mista/zdravotni-sestra-v-domove-pro-seniory/