Účel

Společný výkon práva myslivosti v pronajaté honitbě v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření a lovu, podmínkami nájemní smlouvy a zejména zákonem o myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb.).