TISKOVÁ ZPRÁVA:

Vsetín, 2.1.2017

 

Rodiny z Oznice mohou využít službu domácího hospice

 

Od ledna 2016 nabízí vsetínská Diakonie ve Vsetíně a okolí novou službu – je jí domácí hospic DEVĚTSIL. Domácí hospicová péče je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich rodinám, které se rozhodly o svého blízkého pečovat v domácím prostředí. Odborný tým pracovníků pomůže zvládnout péči tak, aby nemocný netrpěl bolestmi, aby byla zachována jeho důstojnost a co nejvyšší kvalita jeho života, tak aby závěr života mohl strávit doma, obklopen blízkými.

 

Statistiky říkají, že více než dvě třetiny lidí si přejí zemřít doma. Realita je však taková, že doma umírá pouze 20 % lidí, většina z toho jsou však náhlá úmrtí. Nemocných, kteří jsou dochováni v domácím prostředí, jsou u nás jen asi 2 %. Důvodem je mimo jiné i strach rodiny a nejbližších, zda by takovou péči zvládli. Právě těmto lidem jde vstříc nová služba Diakonie Vsetín – domácí hospic DEVĚTSIL.

 

„O umírání koluje v naší společnosti řada falešných představ, jako například, že nevyléčitelně nemocný člověk musí být v nemocnici, že jen tam je možné například tišit bolesti a poskytnout veškerou péči. Doma se však většina z nás cítí mnohem lépe než v mnohdy odosobněném nemocničním prostředí. Nemocní, u kterých lékaři konstatovali, že další léčba už nemůže vést k vyléčení, často nemusí zůstávat v nemocnici. Potřebují však, aby o ně bylo dobře postaráno, a to po všech stránkách. Ve spolupráci s praktickým lékařem nemocného může domácí hospic poskytnout potřebnou péči přímo v domácnosti nemocného. Hospicový tým tvoří lékař, sestry, pečovatelky, ale i sociální pracovník, duchovní nebo psycholog. Důležité je, že také poskytnou pomoc, radu i podporu pečujícím osobám,“ říká Ilona Ostřanská, vedoucí domácího hospice DEVĚTSIL. Právě rodina, která se o nemocného stará, často řeší strach z vlastního selhání v péči o umírajícího i obavy z toho, že na všechno zůstanou sami a neporadí si, když bude zle. Proto jsou pracovníci domácího hospice kromě pravidelných návštěv k dispozici 7 dní v týdnu po dobu 24 hodin na pohotovostním telefonním čísle a v případě potřeby kdykoli vyjedou do domácnosti. Pomohou také zajistit spolupráci s lékaři specialisty, vyřizování úředních záležitostí nebo zapůjčí potřebné vybavení a pomůcky pro péči o nemocného.

V neposlední řadě přichází i otázka, jak drahá je péče doma a jaké zdroje může rodina využít k jejich pokrytí. „Domácí hospicová péče je obecně velmi nákladná, snažíme se však, aby byla dostupná všem, kdo ji potřebují. Protože většina domácích hospiců dosud nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, náklady na zdravotní péči a na cesty do domácnosti chceme hradit především ze sponzorských darů. Klient přispívá jen částkou 100 Kč denně na zdravotní péči a podle zákona platí pečovatelské úkony. K tomu je možné využít příspěvek na péči, který může činit, při plné závislosti na pomoci, až 13 200 korun měsíčně,“ přibližuje Ilona Ostřanská a dodává: „Rozhodnutí pečovat o blízkého člověka doma si velmi vážíme a v každém případě budeme hledat cesty, jak pomoci.“ Služba domácího hospice DEVĚTSIL sídlí na Vsetíně, na Smetanově ulici 1484 v 7. poschodí věžového domu, kontakty jsou: telefon 731 640 764 nebo e-mail: devetsil@diakonie.cz.

 

 

 

Diakonie Vsetín (2004 – 2017) je největší poskytovatel sociálních služeb na Vsetíně s 13 letou tradicí. Zajišťuje komplexní služby pro seniory, kteří ztratili svou soběstačnost a jsou odkázáni na pomoc druhých. Rovněž nabízí pomoc dospívajícím či rodinám s dětmi, kteří jsou dlouhodobě v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji sami řešit. Diakonie Vsetín zaměstnává 95 stálých zaměstnanců, poskytuje podporu přibližně 370 uživatelům ročně.