Této soutěže se zúčastnili všechny obce a města Zlínského kraje. Hlavním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst.

 Akci pořádá Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a Zlínský kraj ve spolupráci s firmami ASEKOL a Elektrowin.

Tímto děkujeme všem občanům obce Oznice, kteří poctivě třídí odpad! Tohoto skvělého výsledku jsme dosáhli především díky Vaší práci a také díky dobrému odpadovému zázemí v naší obci. Sami tak vidíte, že třídění je populární, důležité, a hlavně má smysl. Věříme, že příští rok se díky Vám umístíme na 1. místě.