Out of range value for column 'idc' at row 1 TISK


Náhled k tisku

Úřední deska
21/2022
Znak Obec Oznice

Informace o konání 28. řádného zasedání Zastupitelstva obce Oznice


Zasedání Zastupitelstva obce se bude konat ve středu 13. 4. 2022 v 19:30 hodin, v prostorách zasedací místnosti obecního úřadu.