Cílem byl simulovaný požár lesního porostu a stavby pro výkon myslivosti v kopcovitém terénu s omezenou možností průjezdu techniky. Zásah komplikuje vzdálenost ke zdroji vody, proto byla zřízena kyvadlová doprava. Místní JSDH zajišťuje požární vodu z hydrantové sítě, druhá určená jednotka zřizuje čerpací stanoviště na potoce Oznička. V zasaženém prostoru jsou zjištěni 2 zranění lidé. Zdravotníci na místě zraněné ošetření a transportují k silnici III. třídy, kde si je přebírá ZZS.