www.koronavirus.mzcr.cz – (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

http://www.khszlin.cz/25307-novy-koronavirus-2019-ncov – (Krajská hygienická stanice Zlínského kraje)

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov – (Státní zdravotní ústav)