VYHLÁŠENÍ **REGULACE**

=================================================================
Vydáno: pondělí 13.02.2017, 21:28 SEČ (20:28 UTC)
Pro území: Zlínský kraj

=================================================================

Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME REGULACI z důvodů
vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.

Regulace vstoupila v platnost s vydáním tohoto bulletinu.

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil
12hodinový
klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 regulační prahovou
hodnotu (RPH) 150 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho
pokles
pod RPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a
regulačního
systému jsou uvedeny zde:
http://portal.chmi.
cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html.

Informace pro veřejnost:
Při překročení regulační prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací
suspendovaných částic PM10 150 mikrogramů/m3, doporučujeme omezit pobyt pod
širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou
frekvencí
dýchání. Doporučení platí zejména osobám s chronickými dýchacími potížemi,
srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím
motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení
momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se
významně
podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu
dusičitého.


Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním,
starším lidem a malým dětem se se při překročení regulační
prahové hodnoty - mikrogramů/m3,
doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělým osobám
bez zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod
širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou
frekvencí dýchání.
Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť
emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích
suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici
na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace
automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných
meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové
průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových
koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí
předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz,
záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Brno/Jitka Kučerová