VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU PARLEMANTU ČR

konané ve dnech 5. a 6. října 2018

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuji:

  1. Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a   6. října 2018 od 8:00 do 14:00 hodin

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Oznice, Oznice 109, 756 24 Bystřička.
  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  3. Voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny před konáním voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  4. Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.