Pomozte těm, kteří pomoc potřebují prostřednictvím Tříkrálové sbírky.

 

Stejně jako Tři králové se tak i Vy stanete vyslanci dobrých zpráv.

 

Pomáhejte s námi!

 

DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777

(DMS lze odeslat také ve tvaru DMS KOLEDA 60, DMS KOLEDA 90)

 

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit také odesláním finančního daru

na účet č.: 66008822/0800, VS 777.