V sobotu 7.1.2017 chodily po Oznici 4 skupiny tříkrálových koledníků. Dohromady vybrali 14 753,- Kč, což je o 993,- Kč více než minulý rok. Druhý den šli koledníci za odměnu do kina na animovanou pohádku "Robinson Crusoe - na ostrově zvířátek" a do pohostinství Pepi na pizzu a pohár. Děkujeme, že jste nám otevřeli, a tím jste přispěli na jedno z následujících:
-poskytnout potřebnou pomoc především rodinám a jednotlivcům v těžkých životních situacích, do kterých se častokrát dostali ne vlastní vinou,
-poskytnout potřebnou pomoc lidem s těžkým zdravotním postižením,
-podpořit projekty mimoškolního vzdělávání pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí,
-podpořit rozvoj domácí hospicové péče,
získat příspěvek na zakoupení automobilu pro osobní asistenční službu.