Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních děl a projektů ve Zlínském kraji a přiblížení nových staveb a jejich autorů laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl zviditelňovat projekční a dodavatelské subjekty mající sídlo ve Zlínském kraji, které realizují zajímavé stavby i mimo území kraje. Účastí v soutěži spojenou s prezentací těchto staveb přispějete ke zviditelnění významných a zajímavých stavebních projektů.

 

Využijte tuto možnost a přihlaste do soutěže vlastní zajímavé projekty a zároveň, prosím, uveřejněte přihlášky a podmínky této soutěže pro možnou co nejširší účast soutěžících. Akci podpoříte také tím, že budete iniciovat přihlášení nových zajímavých staveb z Vašeho okolí, které byly v průběhu roku 2017 uvedeny do provozu povolením stavebního úřadu, nejpozději však k 31. 12. 2017.

 

Přihláška, podmínky účasti a další informace pro přihlášení do soutěže jsou zveřejněny na internetové stránce www.stavbaroku.zlin.cz.

 

Informace k vyhlášené soutěži Vám v případě potřeby poskytne pan Zdeněk Hoza, krajský manažer Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR na telefonním čísle 739 558 136 a Ing. Přemek Elšík, tel: 604 261 773, jednatel společnosti Publicity s.r.o., která je pověřená organizací této soutěže.

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2017 Zlínského kraje se uskuteční ve čtvrtek

17. května 2018 od 18:00 v Otrokovicích, v Kongresovém a kulturním centru Otrokovická BESEDA.

 

Uzávěrka přihlášek je 16. 3. 2018.

 

Děkujeme za Vaši spolupráci.

 

Ing. Milan Štábl, MBA

vedoucí odboru investic

Krajský úřad Zlínského kraje

tř. T. Bati 21

761 90   Zlín