Na obecní úřad choďte jen, pokud je to nezbytně nutné, a nejlépe se předem telefonicky objednejte.

Při osobním kontaktu dodržujte odstup min. 2 metry, používejte ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor apod.) a dodržujte hygienická opatření.

Dle usnesení Vlády ČR ze dne 15. 2. 2021.

 

E-mail:               obec@oznice.cz

Telefon:             571 453 260 – kancelář OÚ,

     725 016 029 – starosta obce.