• kuřice různých barev, chovné kohouty;
  • husy, husokačeny a káčata;
  • brojlerová kuřata a krůty;
  • krmné směsi a vitamíny.