• kuřice různých barev 22 týdnů a chovné kohouty;
  • krmné směsi a vitamíny;
  • česnek sadbový a cibuli konzumní;