Jméno a příjmení pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Monika Maňáková

Telefonický kontakt: +420 736 278 378

E-mailový kontakt: manakova.gdpr@gmail.com

Doba zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů: 1.1.2020 - 31.12.2020