Sazba poplatku za odpady

Pro rok 2019 se bude vybírat následující poplatek:

Dospělí 350,-Kč
Děti do 15 let 200,-Kč
Děti od 15 let
přihlášené k trvalému pobytu v obci, které prokazatelně pobývá dlouhodobě mimo své bydliště z důvodu studia – nutno doložit potvrzením či čestným prohlášením
200,-Kč

K datu 31. 7. 2019 končí splatnost poplatků za odvoz odpadů.

Způsob úhrady poplatku

  • osobně na Obecním úřadu Oznice ve dnech pondělí a středa
  • přes bankovní účet Obecního úřadu Oznice č. 1770472359/0800. Variabilní symbol je číslo domu poplatníka

Tříděný odpad: 

Svoz barevných pytlů se tříděným odpadem (žluté pytle - plast, oranžové pytle - tetrapak, modré pytle - papír) probíhá každý poslední pátek v měsíci. 

Barevné pytle na tříděný odpad si můžete vyzvedávat zdarma na Obecním úřadě Oznice.