Sazba poplatku za odpady

Pro rok 2018 se bude vybírat následující poplatek:

Dospělí 350,-Kč
Děti do 15 let 200,-Kč
Děti od 15 let
přihlášené k trvalému pobytu v obci, které prokazatelně pobývá dlouhodobě mimo své bydliště z důvodu studia – nutno doložit potvrzením či čestným prohlášením
200,-Kč

K datu 31. 7. 2018 končí splatnost poplatků za odvoz odpadů.

Způsob úhrady poplatku

  • osobně na Obecním úřadu Oznice ve dnech pondělí a středa
  • přes bankovní účet Obecního úřadu Oznice č. 1770472359/0800. Variabilní symbol je číslo domu poplatníka