Stezka pak dále vede po pěšině směrem do kopce. Držte se značení – barevné fáborky a následně hledejte zalaminované cedulky s otázkami.

Stezka má 14 zastavení, rozdělených do dvou obtížností co se otázek týče. Lehčí úroveň – zelená a těžší – žlutá. V průběhu stezky nelze úroveň měnit – tajenka by pak nevyšla správně. Na každém stanovišti získáte souřadnici správného písmene v odpovědní kartičce. U těžších otázek můžete využít buď nápovědy ve formě QR kódů, anebo správnou odpověď vyčíst z přiložených textů u konkrétních stanovišť.

POZOR!!!  Odpovědní kartičku spolu s instrukcemi si vyzvedněte předem na OÚ Oznice, a to od 29. 3. – 1. 4. 2021.

Pro každého správného luštitele bude připravena odměna.

Žádáme všechny účastníky o dodržování aktuálních vládních nařízení.

Stezka je připravena pro aktivní děti a rodiny, nikoliv jako kulturní akce.