MYSLIVECKÝ KROUŽEK:

 - pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ

 - setkání vždy 1 x za 14 dní

První setkání bude v neděli 17. září 2017 v 9:00 hod. před OÚ Oznice.

Bližší informace u Martina Gerži, tel. 725 016 029.

Pořádá Myslivecký spolek Dlúhá Hůra ve spolupráci s OÚ Oznice.

ochrana a chov zvěře – poznávání a pozorování zvěře - poznávání stromů a rostlin – střelba – kynologie – ochrana přírody