Oznámení o zveřejnění dokumentů na rok 2018 vyplývajících ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s: - § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018-2022 po jeho schválení na Valné hromadě dne 2.6.2017, zveřejnění rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko–Kelečsko na rok 2018 po jeho schválení na Valné hromadě dne 11.12.2017 a zveřejnění Rozpočtového opatření Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelešsko č. 1/2018 po jeho schválení na Valné hromadě dne 12.2.2018. Výše uvedené dokumenty jsou:  zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách

http://www.meziricsko.cz/wp-content/uploads/2013/05/SVR-2018-2022-15.5.2017.pdf a http://www.meziricsko.cz/wp-content/uploads/2013/05/rozpo%C4%8Det-2018.pdf

a

www.meziricsko.cz/wp-content/uploads/2013/05/Rozpo%C4%8Dtov%C3%A9- opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-1-2018.pdf

 k nahlédnutí jsou v listinné podobě v kanceláři DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na adrese Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí. Předseda Rady