1. TJ Oznice pořádá dne 21.4. pochod přírodní rezervací Huštýn. Sraz v 11 hod. na vlakovém nádraží ve Val. Meziříčí.

Pouze za příznivého počasí.

2. V sobotu 21. dubna proběhne povinné očkování psů  a koček proti vzteklině.  Cena 150,- Kč. V 9:45 u p. Hrabovského č.p.2, v 10:00 u Březovjáků, v 10:15 u OÚ.