- kontejner bude k dispozici pouze v sobotu 17. března od 8:00 do 18:00 hod.

  - tato služba platí pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Oznice

 - na sběr bude dohlížet obecní zaměstnanec