Zajímá nás, jak jste dnes s nabídkou, kvalitou a dostupností služeb spokojeni a co by se dalo zlepšit. Vámi vybrané odpovědi prosím zakřížkujte. Dotazník je anonymní.

Výsledná strategie pro oblast sociálních služeb má co nejlépe odpovídat Vašim potřebám, proto doufáme, že se nám dotazníků vrátí co nejvíce. Vyplněné je můžete odevzdat buď na OÚ Oznice, nebo dotazník můžete vyplnit přímo online na http://www.ikor.cz/_StredniVsetinsko/Oznice/index.php .

Vyplněné dotazníky prosím přineste, nebo zašlete, nejpozději do 7. 8. 2020.

Pokud dotazník již doma nemáte, rádi vám ho na obecním úřadě vytiskneme.

Velice děkujeme za Vaši spolupráci.