- kácení máje

-  bohatý program

- střelnice a další

Pořádá Obec Oznice, SDH Oznice, MC Ozničánek, MS Dlúhá Hůra, TJ Oznice