Cena: 650,- Kč/osoba

cena zahrnuje: dopravu lux. busem, průvodce

cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstup do památek

Program: odjezd v časných ranních hodinách od OÚ. Průjezd pod královským hradem Wawel kolem jeskyně s pověstným drakem, zhlédnutí biskupského paláce a slavné Sukiennice. Následuje osobní volno, ve kterém si můžete vychutnat tradiční sváteční trhy s vůní punče, medoviny, bramborových placek či klobás. Návrat ve večerních hodinách.

Závaznou rezervaci hlaste do pátku 1. 11. do 12 hodin, na tel. 571 453 260, nebo na e-mailu: obecoznice@seznam.cz