Obec Oznice tímto děkuje všem občanům za ukázněnost,

zodpovědnost a spolupráci v boji proti šíření nákazy.

Zároveň však upozorňujeme, že řada opatření a nařízené platí i po skončení nouzového stavu. Prosíme tedy o jejich dodržování, abychom předešli případné druhé vlně epidemie.