www.koronavirus.mzcr.cz – (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

www.khszlin.cz – (Krajská hygienická stanice Zlínského kraje)

www.szu.cz – (Státní zdravotní ústav)

 

Kontakty a speciální informační linky (zřízené na městském úřadě Valašské Meziříčí) o dostupné pomoci osobám v nouzi:

https://www.valasskemezirici.cz/kontakty-a-informacni-linky-o-dostupne-pomoci-osobam-v-nouzi/d-42532