Setkání vždy 1 x za 14 dní.

První setkání bude v neděli 27. října 2019 v 9:00 hod. před OÚ Oznice.

Bližší informace u Martina Gerži, tel. 725 016 029

ochrana a chov zvěře – poznávání a pozorování zvěře - poznávání stromů a rostlin – střelba – kynologie – ochrana přírody