ZO ČSV tímto děkuje MAS Střední Vsetínsko za poskytnutí dotace.