V pátek 1. 3. 2019 proběhl již 5. ročník informačního a společenského setkání oznických seniorů. Pozvání přijalo 80 seniorů, kteří si vyslechli prezentaci starosty Martina Gerži o tom, co se podařilo v minulém roce v naší obci uskutečnit a co se plánuje na rok 2019.