Vzkaz všem čarodějnicím, které se slétly v sobotu 28. dubna na oznickou školkovou zahradu: byly jste šeredně krásné a špičkové! A díky všem, kteří jste se přišli pobavit!