V pátek 10.2.2017 proběhl 3. ročník informačního a společenského setkání oznických seniorů. Pozvání přijalo 70 občanů. Program zahájil starosta Martin Gerža s prezentací, při které se naši občané dozvěděli, co se za 2 roky podařilo uskutečnit a co se nadále plánuje. Také zhlédli prezentace o úspěších našich mladých hasičů, o příměstských táborech a o mysliveckém kroužku. K poslechu a tanci hrála skupina Štrekovjanka. Program ukončila večeře a poté následovala volná zábava. Foto: Alena Skýpalová