V sobotu 7.1.2017 chodily po Oznici 4 skupiny tříkrálových koledníků. Dohromady vybrali 14 753,- Kč, což je o 993,- Kč více než minulý rok. Druhý den šli koledníci za odměnu do kina na animovanou pohádku "Robinson Crusoe - na ostrově zvířátek" a do pohostinství Pepi na pizzu a pohár. Děkujeme, že jste nám otevřeli, a tím jste přispěli na jedno z následujících: -poskytnout potřebnou pomoc především rodinám a jednotlivcům v těžkých životních situacích, do kterých se častokrát dostali ne vlastní vinou, -poskytnout potřebnou pomoc lidem s těžkým zdravotním postižením, -podpořit projekty mimoškolního vzdělávání pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, -podpořit rozvoj domácí hospicové péče, získat příspěvek na zakoupení automobilu pro osobní asistenční službu.