V neděli 11.12. jsme mezi občany naší obce přivítali 8 Ozničánků. Po úvodním slovu starosty vystoupily Veselé flétničky pod vedením Zdenky Janušové a po oficiálním přivítání nových občánků nechyběl tradičně sladký raut.