V sobotu 11. ledna se na Oznici opět konala Tříkrálová sbírka. Pět skupinek koledníků letos vybralo 19.681,- Kč, což je o 1.287,- Kč více než minulý rok. Všem, kteří přispěli, děkujeme. Malí koledníci šli za odměnu v neděli do kina na film Jak vycvičit draka 3, a poté ještě na pizzu do místního pohostinství.