Již tradiční vánoční tvoření jsme letos rozšířili i o vánoční jarmark. Takže si všichni mohli přijít buď vlastnoručně vyrobit nějakou vánoční výzdobu, nebo se jen podívat a případně koupit zboží nabízené místními „řemeslníky“. Akce se i tentokrát velmi vydařila, a sklidila velký zájem.