18. října 2019 se již tradičně konalo „Posezení se starostou a zastupiteli obce“ v místním pohostinství. Letos se na akci dostavil nečekaně velký počet občanů. Pan starosta promluvil o aktuálních tématech obce, výhledech a plánech do budoucna.