9. června 2019 se konala v 15 hodin „Mše svatá na Oznici u Mrnuštíků“, při příležitosti 20. výročí. Na mši celebroval pomocný biskup P. Antonín Basler. Účast byla nečekaná, kolem 300 věřících. Zřejmě k tomu dopomohlo i velmi pěkné počasí. Děti se bavily při vytváření obřích bublin. A po mši byla připravena již tradiční „škračenice“, na kterou letos padlo skoro 600 vajíček.