Za jejich příkladnou činnost ocenil v pondělí 6. května v sídle Zlínského kraje dobrovolné i profesionální hasiče hejtman Jiří Čunek, společně s ředitelem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vítem Rušarem a starostou Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje Josefem Bernátíkem. Celkem 36 hasičů obdrželo pamětní medaile a 6 hasičů záslužná vyznamenání II. stupně. Akce se uskutečnila u příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, který každoročně připadá na 4. května. Mezi oceněnými byli i dva zástupci našeho Sboru dobrovolných hasičů Oznice, kdy pamětní medaile byla udělena za dlouhodobou úspěšnou práci s mládeží Markétě Hašlové a záslužným vyznamenáním II. stupně byl oceněn Přemysl Sousedík, taktéž za dlouhodobou úspěšnou práci s mládeží, jak v okrese Vsetína, tak ve Zlínském kraji. Oběma oceněným blahopřejeme.